Tarieven PMU

Wenkbrauwen

€ 430,- Ombré/Powder

Inclusief touch up binnen 6 weken

Laat je wenkbrauwen op een natuurlijke manier voller lijken en geef je gezicht nog meer expressie en versterk je natuurlijke contouren door middel van Permanente Make-up.

Heb je vroeger te veel geëpileerd of zijn ze niet symmetrisch en heb je geen zin om ieder dag je wenkbrauwen bij te tekenen. Dan is PMU voor de wenkbrauwen de perfecte oplossing voor jou.

Tijdens de consultatie wordt uitvoerig besproken wat de wensen zijn en wat er nodig is om het gewenste resultaat te verkrijgen.

Wij adviseren om je PMU jaarlijks op te frissen voor een mooi en langdurig resultaat.

Boek vrijblijvend een intakegesprek en laat je adviseren over een passende behandeling.

Lees voorafgaand de afspraak de algemene voorwaarden zodat er geen onderlinge misverstanden hoeven te ontstaan.

Eyeliner

€ 278,-    Infralash boven
€ 362,50 Infralash boven & onder
€ 357,-    Eyeliner boven
€ 420,-    Eyeliner boven & onder

Inclusief touch up binnen 6 weken

Laat je ogen meer spreken en op een natuurlijke manier door middel van PMU.

Wil je geen extra tijd kwijt zijn voor de spiegel om die strakke eyeliner te tekenen voor een open frisse blik? Dan is dit de perfecte oplossing voor jou!

Vooraf wordt er besproken welke eyeliner bij jou past. Er zijn namelijk verschillende techniekenDenk hierbij aan een lijntje op het ooglid of de Infralash techniek wat tussen de wimpers wordt gezet voor een heel natuurlijk en sprekend effect.

Wij adviseren om je PMU jaarlijks op te frissen voor een mooi en langdurig resultaat.

Boek vrijblijvend een intakegesprek en laat je adviseren over een passende behandeling.

Lees voorafgaand de geplande afspraak de algemene voorwaarden zodat er geen onderlinge misverstanden hoeven te ontstaan.

Lippen

€ 420,-   Aquarelle
€  435.-    Full Lips

Inclusief touch up binnen 6 weken

.Geef jouw lippen meer accent door middel van PMU. Wil je liever je  lippen op een natuurlijke manier optisch voller laten lijken of wil je iedere dag met een mooie kleur lippen opstaan die je niet meer bij hoeft te werken met een lipstift. Dan is lip PMU misschien iets voor jou.

Vooraf word er besproken wat de wensen zijn en welke kleur passend is. Ga je voor subtiel of toch voor meer pigment?

Wij adviseren om je PMU jaarlijks op te frissen voor een mooi en langdurig resultaat.

Boek vrijblijvend een intakegesprek  en laat je adviseren over een passende  behandeling.

Lees voorafgaand de geplande afspraak de algemene voorwaarden zodat er geen onderlinge misverstanden hoeven te ontstaan.

 

Afspraak inplannen?

 Voor dat je een behandeling kan inplannen vind er vrijblijvend een intakegesprek plaats. Deze intake duurt ongeveer 15 minuten. 

Hierbij word er besproken wat jouw wensen zijn en je vult een gezondheidsverklaring in om na te gaan of PMU wel geschikt is voor jou.

Ook kan je hier alle vragen stellen die je wil. De specialist zal jouw vragen beantwoorden en voor de behandeling een goed passend advies geven. 

Wil je een intake inplannen? Klik dan rechtsboven aan de pagina op “Contact” en vul het contactformulier in.  

Lees voorafgaand de geplande afspraak de algemene voorwaarden zodat onderling geen misverstanden hoeven te ontstaan.

 

Opfrissen PMU

De prijzen gelden voor bestaande klanten tot 18 maanden na de laatste behandeling.

 

Ombre/Powder brow                                                                         €196,-

Infralash eyeliner boven (tussen de wimpers)                           €129,-

Infralash boven & onder                                                                    €170,-

Eyeliner boven (medium)                                                                  €196,-

Eyeliner boven & onder (medium)                                                 €246,-

Aquarel lips                                                                                            €275,-

Full lips                                                                                                    €309,-

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typfouten.

Klik hier voor de algemene voorwaarden PMU

Algemene voorwaarden

Permanente make-up/PMU

Algemeen:

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder tarief, aanbieding, behandeling en transactie tussen We Care lifestyle salon en zijn gast. Mocht er andere afspraken zijn gemaakt dan in deze voorwaarden staan beschreven van deze dan is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
 • Zodra onze gast een afspraak heeft ingepland bij We Care lifestyle salon gelden automatisch alle algemene voorwaarden die genoemd zijn op de site van We Care lifestyle salon.

Afspraken:

 • Bij verhindering van een afspraak moet dit zo spoedig mogelijk worden doorgeven aan We Care lifestyle salon doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien je voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag We Care lifestyle salon 50% van de behandeling aan de gast berekenen voor het dan geldende tarief, bij een tweede keer wordt de gehele behandeling berekent. Bij het niet nakomen of tijdig annuleren van een intakegesprek wordt een bedrag in rekening gebracht van

€ 20,00.

 • Bij een behandeling met een eventuele besproken korting wordt deze prijs in rekening gebracht.
 • Bij te laat komen op je afspraak is We Care lifestyle salon genoodzaakt de tijd in mindering te brengen op je behandeling. Wel zal het volledige bedrag van de behandeling worden berekend.
 • Kom je meer dan 15 minuten te laat dan is We Care lifestyle salon genoodzaakt de behandeling te annuleren maar zal wel het volledige bedrag van de behandeling in rekening worden gebracht. PMU is een tijdrovende behandeling die ook met precisie wordt uitgevoerd en dus niet in verkorte tijd kan worden uitgevoerd.

– Wanneer je op de dag en het tijdstip van de afspraak in de salon komt, en dan besluit de behandeling niet te wil laten uitvoeren, berekend We Care lifestyle salon 50% van van de behandeling tot een max van € 250,-

 • Wanneer je uit eigen verzoek en tijdig van tevoren een afspraak verplaats is dit uiteraard mogelijk. Wanneer je vaker dan 1 keer zelf de afspraak verplaatst en dan alsnog annuleert zullen er kosten in rekening gebracht worden voor de keren dat er tijd vrij gehouden is. Het vrijblijvende intakegesprek waar niet voor betaald hoeft te worden, zal dan ook worden doorberekend.
 • Een vrijblijvend intakegesprek kost € 20,00 als deze vaak of niet tijdig van tevoren ( 24uur ) wordt geannuleerd mits anders is besproken.
 • Om annuleringen kort van tevoren te voorkomen zijn wij genoodzaakt om een voorschot van 30% van de totale behandeling te vragen. Dit voorschot dient bij het maken van de afspraak direct of uiterlijk 48uur voor de behandeldag te worden voldaan.

Dit voorschot wordt uiteraard op de dag van behandeling in mindering gebracht op de totaalprijs.

Verantwoording en eigen risico:

 • Alle opdrachten van jou aan We Care lifestyle salon worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de gast.
 • Door opdracht te geven aan We Care lifestyle salon verklaar jij bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
 • Door opdracht te geven aan We Care lifestyle salon tot het aanbrengen van PMU verklaar jij tevens dat je in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart de gast niet besmet te zijn met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart de gast dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
 • Als gast verklaar jij dat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt en dat de keuze om PMU te laten aanbrengen weloverwogen is. ( ben je jonger dan is een toestemming van ouder of voogd vereist )
 • Je verplicht jezelf voordat met de behandeling gestart wordt een gezondheidsverklaring (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Aansprakelijkheid:

 • Je geeft een opdracht aan We Care lifestyle salon, hierbij verklaart We Care lifestyle salon dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. We Care lifestyle salon kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken.
 • Ondanks dat We Care lifestyle salon hun uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in géén geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
 • Je krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden bij PMU tijdens een nabehandeling binnen 6 weken na de eerste behandeling, te laten corrigeren en/of bij te laten werken. (PMU wordt in de meeste gevallen in 2 sessies gezet). Alle opvolgende behandelingen op verzoek van jou ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
 • Wanneer buiten de macht van We Care lifestyle salon om niet voldaan kan worden dat de tweede behandelingen tussen de 4 en 6 weken kan plaatsen vinden, en er wel een derde behandeling nodig is zullen de kosten hiervoor door cliënt betaald moeten worden.
 • Mocht je een nabehandeling wensen terwijl We Care lifestyle salon dit (medisch) niet verantwoord vind mag en kan We Care lifestyle salon deze nabehandeling weigeren.
 • Wanneer je de tweede afspraak zelf afzegt en de tweede behandeling daardoor buiten de 4 tot 6 weken valt, mag hiervoor een derde behandeling berekend worden.
 • We Care lifestyle salon is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is We Care lifestyle salon niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 • We Care lifestyle salon is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor

PMU. Je draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

 • Voor het geval We Care lifestyle salon aansprakelijk wordt bevonden voor enige door jou geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door de We Care lifestyle salon voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
 • Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover jij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede We Care lifestyle salon ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

Betaling:

 • We Care lifestyle salon vermeldt de prijzen van alle behandelingen op hun website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd.
 • Betaling van de behandeling kan voor of direct na de behandeling worden voldaan, dit kan contant per bankoverschrijving of pin.

 

Garantie:

 • We Care lifestyle salon gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.
 • We Care lifestyle salon is GGD gecertificeerd waardoor jij als gast gegarandeerd bent dat jouw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.

 

Beschadiging en diefstal:

 • We Care lifestyle salon heeft het recht om van jou een schadevergoeding te eisen indien jij het meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
 • We Care lifestyle salon meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

Klachten:

 • Indien je een klacht hebt over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van We Care lifestyle salon en de behandelende specialiste. We Care lifestyle salon zal dan binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

Recht: 

 • Op elke overeenkomst tussen de We Care lifestyle salon en jou als gast is het Nederlandse recht van toepassing.
 • We Care lifestyle salon is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website / Facebook / Instagram zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

We Care lifestyle salon is door de GGD goedgekeurd voor de behandeling van PMU.

VG-5318 is ingegaan op 19 januari 2022 en geldig t/m 19 januari 2025.